Kyosho - Motor case set, Type MM, for MR-03 Mini-Z

Kyosho

$ 8.99 
SKU: KYOMZ215

Add to Wishlist

Mid motor rear pod set for MR-03.