Savox Brushless Servos

 • SAVSB2263MG-BE-Black-Edition-Low-Profile
  Savox - Black Edition Low Profile Brushless Digital Servo 0.076/138.9 @ 6.0V Out of stock
 • Savox - Black Edition Low Profile High Voltage Brushless Digital Servo 0.08sec / 166.6oz @ 7.4V
  Savox - Black Edition Low Profile High Voltage Brushless Digital Servo 0.08sec / 166.6oz @ 7.4V $ 99.99 $ 79.99
 • SAVSB2275MG-High-Voltage-Brushless-Digital
  Savox - HIGH VOLTAGE BRUSHLESS DIGITAL SERVO 0.048/138.9 @ 7.4V $ 124.99 $ 99.99
 • Savox - High Voltage Brushless Digital Servo 0.065sec / 277.7oz @ 7.4V
  Savox - High Voltage Brushless Digital Servo 0.065sec / 277.7oz @ 7.4V $ 129.99
 • SAVSB2282SG-High-Voltage-Brushless-Digital
  Savox - HIGH VOLTAGE BRUSHLESS DIGITAL SERVO 0.075/319.4 @7.4V $ 179.99 $ 129.99
 • SAVSB2274SG-High-Voltage-Brushless-Digital
  Savox - HIGH VOLTAGE BRUSHLESS DIGITAL SERVO 0.080/347.2 @7.4 $ 124.99 $ 99.99
 • SAVSB2273SG-High-Voltage-Brushless-Digital
  Savox - HIGH VOLTAGE BRUSHLESS DIGITAL SERVO 0.095/388.8 @7.4 Out of stock
 • SAVSB2271SG-Hv-Bl-Digital-Servo-.065-277
  Savox - HV BRUSHLESS DIGITAL SERVO .065/277 @ 7.4V (.085/208 @ 6V) $ 124.99 $ 99.99
 • SAVSB2270SG-Hv-Bl-Digital-Servo-.12-444
  Savox - HV BRUSHLESS DIGITAL SERVO .12/444 $ 139.99 $ 109.99
 • SAVSB2230SG-Hv-Brushless-Tall-Digital
  Savox - HV BRUSHLESS DIGITAL SERVO TALL .13/583.3 AIRPLANE $ 149.99 $ 119.99
 • SAVSB2264MG-Low-Profile-Hv-Brushless-Servo
  Savox - Low Profile High Voltage Brushless Servo .085/208.3 @ 7.4V $ 124.99 $ 99.99
 • SAVSB2291SG-Monster-High-Speed-Brushless
  Savox - Monster High Speed Brushless Servo, Black Edition 0.05sec / 250oz @ 7.4V $ 169.99 $ 139.99
 • Savox - Monster Performance, Brushless Servo Black Edition .055sec / 624.9oz @ 8.4v
  Savox - Monster Performance, Brushless Servo Black Edition .055sec / 624.9oz @ 8.4v $ 169.99 $ 139.99
 • Savox - Monster Torque Brushless Servo, Black Edition .11sec / 902.7oz @ 8.4v
  Savox - Monster Torque Brushless Servo, Black Edition .11sec / 902.7oz @ 8.4v $ 169.99 $ 139.99
 • SAVSB2274SG-CE-Ryan-Cavalieri-Edition-Hv
  Savox - Ryan Cavalieri Edition HV Brushless Digital Servo, .08sec / 347.2oz @ 7.4V $ 124.99 $ 99.99
 • SAVSB2273SG-CE-Ryan-Cavalieri-Edition-Hv
  Savox - Ryan Cavalieri Edition HV Brushless Digital Servo, .095sec / 388.8oz @ 7.4V $ 124.99 $ 99.99
 • SAVSB2263MG-CE-Ryan-Cavalieri-Edition-Low
  Savox - Ryan Cavalieri Edition, Low Profile Brushless Digital Servo, .076sec / 138.9oz @ 6V $ 109.99 $ 89.99

Featured Brands